Nauczyciel przy wyborze środków dydaktycznych podobnie jak z wyborem metody pracy powinien kierować się przede wszystkim rodzajem i ilością materiału, ale także umiejętnościami i możliwościami uczniów. Bez względu na rodzaj środki dydaktyczne powinny umożliwiać uczniom bezpośrednie i pośrednie poznawanie otaczającego ich świata. Jaki jest podział środków?

Podręczniki szkolne, atlasy, zeszyty ćwiczeń – najpopularniejsze środki dydaktyczne


Autor zdjęcia: BCcampus_News

Środkami dydaktycznymi są nie tylko podręczniki czy karty pracy, do środków dydaktycznych zalicza się wszystkie przedmioty, dzięki którym proces dydaktyczny jest nie tylko atrakcyjniejszy, ale przede wszystkim efektywniejszy. Dzięki różnorodnym środkom dydaktycznym uczniowie mogą zdobytą na zajęciach wiedzę wykorzystać w ćwiczeniach praktycznych.