Nauczyciel przy wyborze środków dydaktycznych podobnie jak z wyborem metody pracy powinien kierować się przede wszystkim rodzajem i ilością materiału, ale także umiejętnościami i możliwościami uczniów. Bez względu na rodzaj środki dydaktyczne powinny umożliwiać uczniom bezpośrednie i pośrednie poznawanie otaczającego ich świata. Jaki jest podział środków? Środkami dydaktycznymi są nie tylko podręczniki czy karty pracy, do środków dydaktycznych...